ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

ที่อยู่ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ (66) 054466666 ต่อ 2339
E-mail citcoms@up.ac.th
Facebook www.facebook.com/citcoms.up
Yammer www.yammer.com/up.ac.th

แผนที่