ดาวน์โหลด ระบบปฏิบัติการ Windows 10 (32bit)

คุณจำเป็นต้อง Login ด้วย E-mail และ Password ของมหาวิทยาลัยก่อนจึงจะสามารถดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้