ดาวน์โหลด Microsoft Office 2013 และ 2016

เงื่อนไขการใช้งาน Office 2013 และ Office 2016 ลิขสิทธิ์สำหรับนิสิตและบุคลากร

  1. ในชุดโปรแกรม Office จะประกอบไปด้วยโปรแกรม Word Excel PowerPoint OneNote Access Publisher Outlook Skype for Busness และ OneDrove for Business (พร้อมที่เก็บไฟล์ออนไลน์ขนาด 1TB)
  2. ผู้ใช้งาน 1 คน (นิสิตหรือบุคลากร) จะสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง Office 2013 และ Office 2016 ได้ 5 เครื่อง เช่น ติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงาน หรือที่บ้าน ติดตั้งลงในเครื่องโน๊ตบุค รวมเป็น 3 เครื่องเป็นต้น
  3. กรณีต้องการยกเลิกการติดตั้งบนอุปกรณ์ตามข้อ 1 สามารถทำการยกเลิกได้โดยคลิกที่ลิงค์ https://portal.office.com/Account#installs
  4. Office 2013 และ Office 2016 สามารถติดตั้ได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 Mac OS และ iOS (iPhone iPad)

การดาวน์โหลดและติดตั้ง

  1. เตรียม E-mail และ Password ของมหาวิทยาลัยให้พร้อม เพื่อใช้ในการ Login ก่อนการติดตั้ง (สำหรับบุคลากรอีเมล์คือ username ตามด้วย @up.ac.th สำหรับนิสิตคือ รหัสนิสิต ตามด้วย @live.up.ac.th)
  2. ไปที่ลิงค์ https://portal.office.com/OLS/MySoftware.aspx เพื่อทำการ Login
  3. คลิกปุ่ม Install เพื่อเริ่มการดาวน์โหลด Office 2016 (หากต้องการติดตั้ง Office 2013 ให้คลิกที่ Install Office 365 ProPlus with the 2013 apps แล้วคลิกปุ่ม Install ที่ 2)
  4. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้นจะได้ไฟล์ Setup ให้ทำการคลิกที่ไฟล์ดังกล่าวเพื่อเริ่มการติดตั้ง