แนะนำบริการและเงื่อนไขการใช้งาน

  1. Microsoft DreamSpark Premium เป็นโครงการซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา STEM (S = Science, T=Technology, E=Engineering, M=Mathematics) เพื่อใช้งานด้านการศึกษา ในสถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการ
  2. สำหรับซอฟท์แวร์ที่มีให้ดาวน์โหลดในโครงการนั้นมีทั้งสิ้น 159 รายการ ซึ่งรวมถึงโปรแกรมยอดนิยมอย่าง Windows, Visual Studio, Microsoft SQL Server, Microsoft Access และ Microsoft Visio  เป็นต้น
  3. นิสิตทั้ง 4 กลุ่มสาขาวิชา ทุกชั้นปี สามารถใช้งานได้ฟรีทันที

คู่มือการลงทะเบียนและดาวน์โหลด

*ต้องมีโปรแกรม Adobe Reader เพื่อเปิดอ่านไฟล์ PDF

วันที่ปรับปรุงเนื้อหา 8/5/2016 9:53:20 PM | บริการทั้งหมด