แนะนำบริการ

Fahmui-WiFi คือบริการระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเทคโนโลยีมาตรฐาน IEEE802.1x ในการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานที่มีความปลอดภัยมากขึ้น โดยเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย Fahmui-WiFi เข้าใช้งานด้วย UP Account (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของมหาวิทยาลัย) ระบบจะจดจำผู้ใช้งานไว้ที่อุปกรณ์ในครั้งแรก และผู้ใช้งานไม่ต้องเข้าสู่ระบบทุกครั้งที่เชื่อมต่อกับ Fahmui-WiFi จนกว่าผู้ใช้งานจะเปลี่ยนรหัสผ่านหรือยกเลิกการการจดจำชื่อเครือข่าย Fahmui-WiFi ออกจากอุปกรณ์นั้นๆ

พื้นที่ให้บริการในปัจจุบัน

การใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows

  1. ทำการเชื่อต่อไปยังระบบเครือข่าย Wi-Fi ที่ชื่อว่า Fahmui-WiFi
  2. UP-WiFi (ใช้ในกรณีเชื่อมต่อ WiFi ที่เป็นเครื่องสาธารณะ) เมื่อเชื่อมต่อแล้ว เปิดโปรแกรมท่องเว็บ (Web browser) จะปรากฏให้ทำการกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้งาน UP NET
  3. Fahmui-WiFi  (ใช้ในกรณีเชื่อมต่อ WiFi ที่เป็นเครื่องส่วนตัว) เลือก Connect จะมีช่องปรากฏขึ้นให้ทำการกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ของบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งาน UP NET เพื่อเริ่มใช้งาน

การใช้งานสำหรับอุปกรณ์อื่นๆ

ดูได้ที่ http://wifiauthen241.up.ac.th

 

วันที่ปรับปรุงเนื้อหา 8/5/2016 6:40:05 PM | บริการทั้งหมด