1. ที่หน้าเว็บมหาวิทยาลัย (http://www.up.ac.th) ให้คลิกที่ไอคอน Change Password หรือให้เข้าไปที่เว็บไซต์ https://intra.up.ac.th:444/account/wfrmChangePassword.aspx โดยตรง
  2. ทำการกรอก Username หรือรหัสนิสิต รหัสผ่านปัจจุบันและรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนให้ครบถ้วน
  3. จะมีกล่องยืนยันและให้ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสผ่าน และระบบจะรายงานผลการเปลี่ยนรหัสผ่าน

วันที่ปรับปรุงเนื้อหา 8/5/2016 9:54:05 PM | บริการทั้งหมด