images
1 มกราคม 2513

Microsoft Excel สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม Excel และผู้ที่ต้องการใช้งานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ โดยมีการนำเทคนิคการเรียกใช้คำสั่งผ่านคีย์บอร์ดและวิธีการ ลดขั้นตอนการทำงาน และง่ายต่อการปรับแต่งเวิร์กชีท รวมถึงการสร้างแผนภูมิ (Chart) เพื่อการนำเสนอผลงานโดยสามารถช่วยวิเคราะห์และทำการเปรียบเทียบข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน หรือผู้ที่มีพื้นฐานเล็กน้อยที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมในส่วนของการใช้งานทางลัดต่างๆ ในการใช้งานให้มีความรวดเร็ว
 • เหมาะสำหรับ ตำแหน่ง ธุรการ จัดซื้อ พนง.ขาย ที่ต้องการใช้งาน เพื่อการสร้างตาราง การสร้างกราฟต่างๆ จากข้อมูลในตารางเพื่อนำเสนอให้ดูเหมือนมืออาชีพ
 • เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้ เพื่อนำความรู้ใช้ในการเรียน หรือการทำงานในอนาคต

 

ความรู้พื้นฐาน

 • มีพื้นฐานการใช้ Microsoft Excel มาก่อน
 • จัดรูปแบบเอกสารด้วย Microsoft Excel ได้ เช่น การตีตาราง จัดตัวอักษร เป็นต้น

เนื้อหาหลักสูตร

 1. เริ่มต้นการใช้งานรู้จักส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2016
  • ทราบถึงส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Excel เพื่อทำความเข้าใจก่อนใช้งาน
  • เข้าใช้งาน แถบเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน รวมถึงการใช้งานแถบเครื่องมือด่วน(Quick Access)
  • เทคนิคการใช้คำสั่งด้วยคีย์บอร์ด เช่น การเลือกช่วงข้อมูลอย่างรวดเร็วและแม่นยำ
  • เทคนิคการใช้ปุ่ม Logo Windows เพื่องานเอกสาร เช่นการเปิดหน้าต่างโปรแกรมพร้อมกัน
  • ทำงานกับช่องตาราง การเลือกเซลล์ โดยใช้เมาส์โดยใช้คำสั่ง Go To
 2. เริ่มต้นทำงานกับตารางข้อมูล Excel
  • การเลือกเซลล์ หรือกลุ่มเซลล์ ต่าง ๆ
  • ตั้งชื่อเซลล์ หรือกลุ่มเซลล์ที่ต้องใช้บ่อย ๆ นำมาใช้ในการอ้างอิงที่ง่ายและสะดวก
  • การย้ายข้อมูลใน เซลล์ โดยที่ไม่ต้องลบข้อมูลและพิมพ์ใหม่ ให้เสียเวลา การคัดลอกข้อมูลในเซลล์ หรือการย้ายข้อมูล
  • เทคนิคการใช้คีย์บอร์ดแทรกข้อมูล เพิ่มแถว เพิ่มคอลัมน์ การแทรกข้อมูลบางเซลล์
  • การจัดรูปแบบเซลล์ หรือ Format Cells
 3. การจัดการและเข้าใจการทำงานกับ Workbook และ Worksheet
  • การเลือก Worksheet ที่ต้องการ การตั้งชื่อ ลบ งานที่ไม่ต้องการ เทคนิคแสดงรายชื่อทุก Worksheet พร้อมกัน
  • การเพิ่ม การกำหนดสีให้ การตรึงแถวหรือคอลัมน์ การย่อ-ขยาย Worksheet เทคนิคการมอง Worksheet หลายๆ หน้าต่างพร้อมกัน การตรึงแนวเวิร์กชีต (Freeze& Unfreeze Pane)
  • การแบ่งหน้าต่างเพื่อจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Split Window)
 4. การตรวจสอบและการจัดพิมพ์
  • กำหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการพิมพ์ (Page Setup)
  • การสั่งพิมพ์แถวซ้ำด้านบนและคอลัมน์ซ้ำ (Print Title)
 5. การจัดรูปแบบเซลล์และข้อมูล
  • กำหนดรูปแบบการแสดงข้อมูล แสดงตัวเลขโดยใช้ Format Cells ต่าง ๆ
  • จัดข้อมูลกึ่งกลาง ชิดซ้าย ชิดขวา การวางแนวตัวข้อมูลในเซลล์ เพื่อการแสดงข้อมูลให้ครบในเชลล์
  • รวมเซลล์เข้าด้วยกัน จัดเรียงข้อมูลในเซลล์
  • การสร้างตาราง การขีดเส้นตาราง เพื่อให้งานดูเป็นระเบียบ การยกเลิกเส้นประในตารางเพื่อการดูข้อมูลให้ชัดเจนขึ้น
  • เทคนิคการสร้างตาราง (Table) เพื่อทำให้ข้อมูลอัตโนมัติ
  • การจัดรูปแบบอย่างมีเงื่อนไข (Conditional Formatting)
  • การจัดเรียงลำดับข้อมูล
  • การใช้ AutoFilter เพื่อง่ายสำหรับการคัดเลือกข้อมูลในตาราง
 6. การใช้สูตรคำนวณที่ให้ผลลัพธ์อย่างแม่นยำและรวดเร็ว
  • ทำความเข้าใจสูตรคำนวณ การป้อนสูตรคำนวณ การแก้ไขสูตรคำนวณ
  • การตั้งชื่อเซลล์ และช่วงเซลล์ (Name range) เทคนิคการตั้งชื่อช่วงหลายๆข้อมูลในระยะเวลารวดเร็ว
  • การใช้ฟังก์ชั่นการคำนวณ การเขียนฟังก์ชั่น
  • การอ้างอิงเซลล์ (References) Absolute References
  • แนะนำการใส่ค่า Argument ให้กับฟังก์ชั่น ตามที่ต้องการให้คำนวณ
  • แนะนำฟังก์ชั่นที่สำคัญสามารถนำไปใช้งานได้ทั่วไป เช่น IF()
  • ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับข้อความ LEFT(),RIGHT(),LEN(),CONCANATE(),BAHTTEXT(),TRIM()
  • ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันที่และเวลา TODAY(),NOW(),TEXT()
  • การใช้ Auto sum หาผลรวมได้ภายในไม่กี่ขั้นตอน
  • การค้นหาข้อมูลด้วย VLOOKUP,HLOOKUP เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ
  • การใช้งานคำสั่ง Text to Columns โดยเลือกการใช้งานคำบางคำที่เราต้องการในข้อมูลออกมาไว้อีก เซลล์นึง
 7. การสร้างและตกแต่งกราฟเพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อการนำเสนอ
  • เพื่อการนำเสนอข้อมูลให้ดูน่าสนใจ สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน
  • สามารถปรับเปลี่ยนชนิดและรูปแบบของแผนภูมิ ปรับแต่งรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนภูมิ
  • ตกแต่งรายละเอียดกราฟ ให้สามารถช่วยในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลให้ง่ายมากขึ้น

วิทยากร

นายธิตินนท์ มณีธรรม

นางสาวนิลุบล  ปิงเมืองเหล็ก

สถานที่

          -

ระยะเวลาอบรม

2 วัน (12 ชั่วโมง)  เวลา 09:30 - 16:30 น.

 

เอกสารประกอบการสอ