images
13 กุมภาพันธ์ 2563

Advanced Excel 2016 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่จบจากหลักสูตร “สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง” หรือเป็นผู้ที่เคยใช้โปรแกรมมาบ้างพอสมควร เช่น การเปิดไฟล์งาน การบันทึก การจัดรูปแบบขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการพิมพ์ด้วยปุ่มบนคีย์บอร์ด ซึ่งต้องการใช้งานโปรแกรม Excel แบบขั้นสูงในด้านเทคนิคต่างๆ การเรียกใช้คำสั่งด้วยปุ่มคีย์บอร์ด การบริหารข้อมูลจำนวนเยอะๆ โดยใช้ระยะเวลาสั้นๆ หรือการคำนวณที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับหลากหลายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น บัญชี การเงิน งานบุคคล งานจัดซื้อ งานด้านการขาย ค่าคอมมิชชั่นต่าง ๆ ใช้ รวมถึงการสรุปรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Table การกรองข้อมูลด้วย Slicer แนวทางเพื่อนำไปแสดงรายงานเป็นลักษณะ Dashboard รวมทั้งการจัดการงานด้านฐานข้อมูลที่สรุปผลให้ถูกต้องแม่นยำ

 

เนื้อหาหลักสูตร

 1. การทำงานกับข้อมูล
  • หลักการเก็บข้อมูลในโปรแกรม Excel
  • วิเคราะห์และเปลี่ยนข้อมูลประเภทข้อความ หรือตัวเลขให้ถูกต้อง
  • แก้ปัญหาข้อมูลประเภทตัวเลขที่ไม่ใช่ชนิดของตัวเลขได้
  • การใช้เทคนิคจัดการข้อมูลด้วยปุ่มคีย์บอร์ด เช่นไปยังตำแหน่งเซลล์ การเลือกช่วงข้อมูล อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ
  • เทคนิคการเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการเท่านั้น เช่น ไม่ต้องการวางข้อมูลที่ซ่อนไว้ (Hide Row) ในขณะที่คัดลอกข้อมูล การเลือกเซลล์ที่เป็นเซลล์วางได้อย่างรวดเร็ว
  • เทคนิคการเติมข้อมูลในเซลล์ที่ว่าง ได้พร้อมกับทุกเซลล์
  • การพิมพ์ข้อความแบบเติมเต็มอัตโนมัติ
  • การวางข้อมูลในลักษณะพิเศษแบบต่างๆ เช่น วางข้อมูลแบบเชื่อมโยง วางข้อมูลแบบรูปภาพเพื่อป้องกันการแก้ไข
  • การวางทับที่ช่วงข้อมูลเดิมโดยไม่ให้ข้อมูลเก่าสูญเสีย
  • การย้ายข้อมูลใน เซลล์ โดยที่ไม่ต้องลบข้อมูลและพิมพ์ใหม่ ให้เสียเวลา การคัดลอกข้อมูลในเซลล์ หรือการย้ายข้อมูล
  • เทคนิคการดูชื่อ Worksheet ที่แสดงทุก Worksheet
  • เทคนิคการใช้คีย์บอร์ดแทรกข้อมูล เพิ่มแถว เพิ่มคอลัมน์ การแทรกข้อมูลบางเซลล์
  • เทคนิคการสร้างตาราง (Table) เพื่อทำให้ข้อมูลที่ปรับปรุง หรือเพิ่มเข้ามาได้แบบอัตโนมัติ
  • Excel Power Query (Get & Transform) รวมข้อมูลจาก Excel หลายๆ ไฟล์มารวมกัน
  • Merge Query จะเป็นการนำ Query สองตัวมารวมกัน หรือนำมาเชื่อมต่อกันแล้วนำข้อมูลจากตารางอื่นมาเพิ่มในตารางอีกตารางได้ โดยใช้คีย์หลักจากสองตารางเป็นตัวสัมพันธ์กัน
  • Append Query เป็นการรวม Query สองตัวมาต่อท้ายข้อมูล
  • การเรียงข้อมูลมากกว่า 1 เงื่อนไขด้วยคำสำสั่ง Data Sort
  • การดึงสรุปข้อมูลไม่ซ้ำด้วยคำสั่ง Advance Filter
  • การสรุปผลด้วย Consolidate
  • การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยคำสั่ง Data Validation สำหรับการป้องกันและตรวจสอบความถูกต้อง และเพิ่มความสะดวกในการป้อนข้อมูลให้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยการใช้งานคำสั่ง Drop Down List
  • การเขียนกฏเพื่อแสดงรูปแบบตามเงื่อนไขด้วย Conditional Formatting ครบทุกข้อมูล และแสดงผลข้อมูลโดยใช้กฏอื่นๆ
  • การใช้งานคำสั่ง Add-in ในการเพิ่มฟังก์ชั่นแปลงค่าตัวเลขเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ
  • การลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อนด้วยคำสั่ง Remove Duplicate
  • คำสั่งหาผลสรุปย่อย (Sub Total)และ Ungroup and Clear Outline
  • การสร้างจุดเชื่อมโยงไปยัง Worksheet หรือเซลล์ต่างๆ ด้วยคำสั่ง Hyper link
 2. การใช้งานสูตร คำนวณต่างๆที่จำเป็น
  • แนะนำการใช้งานฟังก์ชั่นการคำนวณ การเขียนฟังก์ชั่น
  • แนะนำการใส่ค่า Argument ให้กับฟังก์ชั่น ที่ต้องการให้คำนวณ
  • การตั้งชื่อช่วง เพื่อง่ายต่อการอ้างอิง ข้าม Worksheet และเพื่อใช้ข้อมูลในการคำนวณ
  • การตั้งชื่อเซลล์ และช่วงเซลล์ (Name Range)
  • เทคนิคการตั้งชื่อช่วงหลายๆ ข้อมูลในระยะเวลารวดเร็ว
  • การใช้งานคำสั่ง Define Name เพื่อง่ายต่อการอ้างอิง ข้อมูลในการคำนวณ
  • ทบทวนการอ้างอิง Cell โดยใช้เครื่องหมาย $ นำหน้า เพื่อไม่ต้องการให้สูตรการคำนวณผิดพลาด
  • สูตรเกี่ยวกับข้อความและการตัดคำ
  • สูตรคำนวณ เกี่ยวกับการนับและจัดอันดับข้อมูล
  • สูตรคำนวณ เกี่ยวกับการปัดเศษ
  • สูตรการคำนวณเกี่ยวกับวันเดือนปี
  • สูตรคำนวณด้านการเงินและฟังก์ชั่นการกำหนดเงื่อนไข
  • คำนวณข้าม Worksheet
 3. ฟังก์ชั่นสำหรับการค้นหา
  • สามารถใช้งาน VLOOKUP, HLOOKUP ในการค้นหาข้อมูลที่กำหนด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ
  • การใช้งานฟังก์ชั่น MATCH,INDEX ในการค้นหาตำแหน่งและช่วงของข้อมูลของแถวหรือคอลัมน์
  • การใช้งานคำสั่ง Flash Fill ดึงคำบางคำที่เราต้องการออกมาไว้อีกเซลล์
 4. การใช้ Power Query เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
  • เพื่อรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และเชื่อมต่อข้อมูล
  • การกรองข้อมูลและแปลงข้อมูลเพื่อใช้งานต่อใน Pivot Table
  • การเปรียบเทียบ Combine ด้วย Merge และ Append
 5. การใช้งาน Pivot Table เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
  • รู้จักความหมายของ Pivot Table และประโยชน์ของการใช้งาน
  • การกำหนดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบตาราง
  • การเลือกผลสรุปของข้อมูลในตารางที่มีปริมาณมากด้วย Pivot Table
  • สร้าง Pivot Table จากข้อมูลในตารางที่ต้องการ
  • การดูและซ่อนรายละเอียดของฟิลด์ใน Pivot Table
  • การสร้างกราฟ Pivot Chart
  • การใช้งาน Sparklines เพื่อระบุความเคลื่อนไหวของข้อมูล
 6. การกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูล (Security)
  • การป้องกัน Worksheet & Workbook (Protect Sheet, Protect Workbook) ด้วยรหัสผ่าน
  • การป้องกันสูตร และการป้องกันไม่ให้แก้ไขข้อมูลในเซลล์ด้วยคำสั่ง Lock and Hidden
  • ทราบประเภทนามสกุล การบันทึกที่ทำให้ประมวลผลข้อมูลไวขึ้น
  • การแบ่งปัน Worksheet และการยอมรับหรือปฏิเสธการแก้ไขข้อมูลรวมกัน
  • การติดตามการแก้ไขเอกสาร
 7. การสร้าง Macro เบื้องต้น เพื่อสะดวกสำหรับงานที่ต้องทำแบบเดิม ๆ ซ้ำ ๆ
  • การสร้าง Macro เบื้องต้น
  • การเรียกใช้งานแมโคร
  • ด้วยการใช้แท็บ View
  • ด้วยการสร้างปุ่มคำสั่ง

วิทยากร

นายธิตินนท์ มณีธรรม

นางสาวนิลุบล  ปิงเมืองเหล็ก

ระยะเวลาอบรม

1 วัน (6 ชั่วโมง) เวลา 09:30 - 16:30 น.