คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ

>> คู่มือการเข้าใช้งาน Microsoft Teams

>> คู่มือการเข้าใช้งาน Email บน Office365

>> คู่มือการเปลี่ยนรหัสผ่านบน Office365

>> คู่มือการลงทะเบียนอีเมล์สำรองสำหรับการกู้คืนรหัสผ่านบน Office365 (กรณีระบบแจ้งเตือน)

>> คู่มือการลงทะเบียนอีเมล์สำรองสำหรับการกู้คืนรหัสผ่านบน Office365

>> คู่มือการกู้คืนรหัสผ่านจากอีเมล์สำรอง

>> การใช้งาน Internet แบบไร้สาย (Wi-Fi)

>> วิธีการใช้งาน Fahmui-WiFi

>> วิธีการใช้งาน SSLVPN เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย จากภายนอก

>> คู่มือการใช้งานเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลงานวิจัยออน์ไลน์ จากภายนอกมหาวิทยาลัย (VPNWEB)

>> วิธีการ Download Software ของมหาวิทยาลัย

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม

>> คู่มือการติดตั้งและการเข้าใช้งานโปรแกรม SPSS V.26 ผ่าน ThinClient :  คู่มือ | โปรแกรม ThinClient

>> คู่มือการติดตั้งโปรแกรม AdobeCC2019

>> คู่มือการติดตั้งโปรแกรม MATLAB

แบบฟอร์ม

>> แบบฟอร์มขอใช้บริการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายจากภายนอกหน่วยงาน (SSLVPN) เฉพาะบุคลากรเท่านั้น ดาวน์โหลด

>> แบบฟอร์มการให้บริการ ดาวน์โหลด

>> แบบฟอร์มขอ UserAccount ดาวน์โหลด

>> แบบฟอร์มการขอติดตั้งซอฟท์แวร์ ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดซอฟตฺ์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

>> Software License @UP –> Microsoft Windows, Microsoft Office และอื่น ๆ  ดาวน์โหลด