สัมมนาเครือข่ายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2563

3 สิงหาคม 2563 เขียนโดย อ่าน 125

สัมมนาเครือข่ายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2563

Mobile Application Development Ionic Framework

29 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย อ่าน 125

Ionic Framework  เป็น Mobile Framework ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการพัฒนา Mobile App ที่สามารถรันได้ทั้ง iOS และ Android ข้อดีคือ แค่เรามีพื้นฐาน HTML, CSS, JavaScript ก็สามารถพัฒนาได้ ภาษาโปรแกรมต่างๆที่ใช้ ได้แก่ VS Code, Node.js, Angular 2, TypeScript และ SASS

รายละเอียด

อบรมหลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ

9 มิถุนายน 2563 เขียนโดย อ่าน 303

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology หรือ IT) ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทสำคัญในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การบริการสังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการศึกษา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที เปรียบเหมือนเครื่องจักรที่สามา...