อบรมหลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ

9 มิถุนายน 2563 เขียนโดย อ่าน 110

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology หรือ IT) ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทสำคัญในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การบริการสังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการศึกษา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที เปรียบเหมือนเครื่องจักรที่สามา...

การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และ Microsoft Office (Microsoft PowerPoint 2013/2016)

1 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย อ่าน 283

หัวข้อการฝึกอบรม

การใช้งานคอมพิวเตอร์

 1. ภัยคุกคามทางไซเบอร์
 2. การตั้งค่าคอมพิวเตอร์
  1. ตั้งค่าหน้าจอ
  2. ตั้งค่าชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์
  3. วิธีการ Join Domain
  4. ตั้งค่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  5. ตั้...