ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

28 สิงหาคม 2563 ข้อมูลข่าวโดย อ่าน 41

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานและการทำงานเป็นทีม

10 สิงหาคม 2563 ข้อมูลข่าวโดย อ่าน 140

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานและการทำงานเป็นทีม

สัมมนาเครือข่ายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2563

1 สิงหาคม 2563 ข้อมูลข่าวโดย อ่าน 264

สัมมนาเครือข่ายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2563

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงาน ระบบลายเซ็นต์ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านทางระบบออนไลน์

20 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลข่าวโดย อ่าน 216

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงาน ระบบลายเซ็นต์ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านทางระบบออนไลน์

คอร์สสำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ Mobile Application Development Ionic Framework

8 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลข่าวโดย อ่าน 84

คอร์สสำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ Mobile Application Development Ionic Framework

คอร์สสำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เรียนการใช้งาน Basic Vue JS (หลักสูตรพื้นฐาน Vue.js)

8 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลข่าวโดย อ่าน 97

คอร์สสำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เรียนการใช้งาน Basic Vue JS (หลักสูตรพื้นฐาน Vue.js)