คอร์สสำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ Mobile Application Development Ionic Framework

8 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลข่าวโดย อ่าน 3

คอร์สสำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ Mobile Application Development Ionic Framework

คอร์สสำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เรียนการใช้งาน Basic Vue JS (หลักสูตรพื้นฐาน Vue.js)

8 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลข่าวโดย อ่าน 4

คอร์สสำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เรียนการใช้งาน Basic Vue JS (หลักสูตรพื้นฐาน Vue.js)

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การตัดต่อวีดีโอด้วย Adobe Premiere

25 มิถุนายน 2563 ข้อมูลข่าวโดย อ่าน 30

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การตัดต่อวีดีโอด้วย Adobe Premiere

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หลักสูตรประจำเดือน มิถุนายน 2563

19 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลข่าวโดย อ่าน 538

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หลักสูตรประจำเดือน มิถุนายน 2563

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Accelerate E-Learning Online with MATLAB สำหรับ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 13 พค. 2020 : 13.30 - 14.30 น.

12 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลข่าวโดย อ่าน 259

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Accelerate E-Learning Online with MATLAB สำหรับ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 13 พค. 2020 : 13.30 - 14.30 น.

ขอเชิญบุคลากร เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563

24 เมษายน 2563 ข้อมูลข่าวโดย อ่าน 251

ขอเชิญบุคลากร เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563