รายละเอียดหลักสูตรอบรม

Digital literacy plus for Management รุ่น 2

 


แท็กที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    27   17/11/2565 12:43:18

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
30 พ.ย. : 08:30 - 16:30 น. Digital literacy plus for Management รุ่น 2 รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน