บริการต่างๆ

อีเมล์มหาวิทยาลัยพะเยา
Email UP

อีเมล์สำหรับนิสิต

ใช้งานมหาวิทยาลัยพะเยา
User Account

บัญชีผู้ใช้งาน ม.พะเยา

คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน

ระบบสารสนเทศของ ม.พะเยา

OFFICE 365 UP
OFFICE 365 UP

บริการ Office 365

Azure Dev For Teaching
Azure Dev For Teaching

ซอฟต์แวร์สำหรับการศึกษา

UP VPN
UP VPN

เชื่อมเครือข่ายจากภายนอก

Fahmuit-IOT
Fahmuit-IOT

สำหรับอุปกรณ์ส่วนตัว

EDUROAM UP
EDUROAM UP

เครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษา

Speed_Test UP
Speed_Test UP

ตรวจสอบความเร็ว Internet

Speed_Test UP
Change password

เปลี่ยนรหัสผ่าน

Speed_Test UP
Forgot password

ลืมรหัสผ่าน

บริการย่อลิงค์
Link shortening

บริการย่อลิงค์

อีเมล์มหาวิทยาลัยพะเยา
Email UP

อีเมล์มหาวิทยาลัยพะเยา

ใช้งานมหาวิทยาลัยพะเยา
User Account

บัญชีผู้ใช้งาน ม.พะเยา

คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน

ระบบสารสนเทศของ ม.พะเยา

แบบฟอร์มขอใช้บริการ
แบบฟอร์มขอใช้บริการ

ขอใช้บริการระบบสารสนเทศ

OFFICE 365 UP
OFFICE 365 UP

บริการ Office 365

Software License UP
Software License UP

ดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์

Azure Dev For Teaching
Azure Dev For Teaching

ซอฟต์แวร์สำหรับการศึกษา

UP VPN
UP VPN

เชื่อมเครือข่ายจากภายนอก

Fahmuit-IOT
Fahmuit-IOT

สำหรับอุปกรณ์ส่วนตัว

EDUROAM UP
EDUROAM UP

เครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษา

Speed_Test UP
Speed_Test UP

ตรวจสอบความเร็ว Internet

Speed_Test UP
Change password

เปลี่ยนรหัสผ่าน

Speed_Test UP
Forgot password

ลืมรหัสผ่าน

บริการย่อลิงค์
Link shortening

บริการย่อลิงค์

อีเมล์มหาวิทยาลัยพะเยา
Email UP

อีเมล์มหาวิทยาลัยพะเยา

ใช้งานมหาวิทยาลัยพะเยา
User Account

บัญชีผู้ใช้งาน ม.พะเยา

คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน

ระบบสารสนเทศของ ม.พะเยา

แบบฟอร์มขอใช้บริการ
แบบฟอร์มขอใช้บริการ

ขอใช้บริการระบบสารสนเทศ

OFFICE 365 UP
OFFICE 365 UP

บริการ Office 365

Software License UP
Software License UP

ดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์

Azure Dev For Teaching
Azure Dev For Teaching

ซอฟต์แวร์สำหรับการศึกษา

UP VPN
UP VPN

เชื่อมเครือข่ายจากภายนอก

Fahmuit-IOT
Fahmuit-IOT

สำหรับอุปกรณ์ส่วนตัว

EDUROAM UP
EDUROAM UP

เครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษา

Speed_Test UP
Speed_Test UP

ตรวจสอบความเร็ว Internet

Speed_Test UP
Change password

เปลี่ยนรหัสผ่าน

Speed_Test UP
Forgot password

ลืมรหัสผ่าน

บริการย่อลิงค์
Link shortening

บริการย่อลิงค์

ด้านการจัดการเรียนการสอน
รายงาน REG, รับเข้า

ด้านการจัดการเรียนการสอน

>สถิติการรับ-ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย
รายงาน กองคลัง

สถิติการรับ-ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย

สถิติน้ำ
รายงาน กองแผนงาน

ระบบบริหารงานพัสดุ

สถิติการปลูกดอกไม้
รายงาน กองอาคาร

สถิติการปลูกดอกไม้

สถิติข้อมูลขยะ
รายงาน กองอาคาร

สถิติข้อมูลขยะ

สถิตข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน กองอาคาร

สถิตข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมอบรม

--> กำลังอัพเดทกิจกรรมอบรม <--

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเผยแพร่ความรู้และข่าวสารของหน่วยงานแก่ นิสิตนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และประชาชนทั่วไป

ข่าวกิจกรรม

การเผยแพร่ข่าวกิจกรรมที่เกิดขึ้นผ่านมาแล้ว

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานฝึกอบรมสารสนเทศได้รับเชิญเป็นวิทยากร (นางสาวนิลุบล ปิงเมืองเหล็ก) ให้กับนิสิต สาขาวิชาการยภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ภายใต้โครงการ 21st Century skills for physical therapy students 12 ก.พ. 2567 | 125

การจัดซื้อจัดจ้าง / ทั้งหมด

Smart UP App v2.0

เปิดโลกดิจิทัลด้วย Smart UP แอปพลิเคชันสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

” มุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) ”