ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

x
ภาพกิจกรรม 
ข่าวกิจกรรม 
ทำความรู้จัก ระบบ e-Training 1/9/2564 22:50:12
การย้ายข้อมูลจาก Google Drive มายัง OneDrive ด้วย บริการ Mover.io 16/7/2564 11:18:25
งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์ CITCOMS แนะนำช่องทางการใข้งานระบบ LMS ผ่านแอปพลิเคชั่น บนมือถือ 5/7/2564 14:32:22
คู่มือนิสิตใหม่ UP IT GUIDE ประจำปีการศึกษา 2564 21/6/2564 11:09:20
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ช่วงสถานการณ์ COVID-19 (อัปเดต) 28/5/2564 14:50:38
คู่มือ Microsoft Teams สำหรับอาจารย์ผู้สอน และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 22/4/2564 9:46:55
New Features การใช้งาน Microsoft Teams 21/4/2564 10:19:32
ศูนย์ Citcoms ขอเชิญชวนอาจารย์ลงทะเบียนรับสิทธิ์การใช้โปรแกรม Zoom meeting สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ UP LMS 20/4/2564 13:29:10
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ช่วงสถานการณ์ COVID-19 16/4/2564 9:17:28