ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

x
ภาพกิจกรรม 
ข่าวกิจกรรม 
งานฝึกอบรมสารสนเทศได้รับเชิญเป็นวิทยากร การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นด้วย Power BI 4/11/2564 10:29:35
ขอแสดงความยินดีกับส่วนงานและหน่วยงานที่ชนะการประกวดเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ 2564 28/9/2564 12:33:12
โครงการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 27/9/2564 10:43:11
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้คำแนะนำ การใช้งานระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ 10/9/2564 21:16:54
การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 7/9/2564 19:40:38
งานผลิตสื่อนวัตกรรม CITCOMS ดูแลและควบคุมการสอบกลางภาคออนไลน์ 1/9/2564 23:24:32
CITCOMS กองกลาง และกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนกลยุทธ์สำหรับหน่วยงานระดับกอง ศูนย์ 25/8/2564 14:46:35
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อม และชี้แจงแนวปฏิบัติการสอบออนไลน์กลางภาค 1/2564 20/8/2564 1:11:28
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรใหม่ ประจำปี 2564 5/8/2564 14:12:46
CITCOMS จัดอบรมการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2/8/2564 9:29:01
Page 1 of 4 (36 items)Prev1234Next