ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

x
ภาพกิจกรรม 
ข่าวกิจกรรม 
CITCOMS มอบโล่เกียรติคุณการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์ภายในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 23/9/2565 18:47:22
งานฝึกอบรมสารสนเทศ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดอบรม เรื่อง Vue JS UI Frameworks For App 23/9/2565 12:11:10
งานฝึกอบรมสารสนเทศ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร 7/9/2565 8:48:27
CITCOMS งานฝึกอบรมสารสนเทศได้รับเชิญเป็นวิทยากร การอบรมการเขียนแบบฟอร์มจริยธรรมนักวิจัย 31/8/2565 9:38:41
CITCOMS UP จัดสัมมนา Digital Trends 2023 28/8/2565 20:24:59
CITCOMS มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI" 22/8/2565 15:14:24
CITCOMS จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Digital Literacy Plus for Management รุ่นที่ 1” 8/8/2565 19:36:35
CITCOMS จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้งาน Microsoft Power Apps” 27/7/2565 15:35:10
CITCOMS จัดอบรมพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วย WordPress 25/7/2565 10:26:34
แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และหลักเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 30/6/2565 13:58:35
Page 1 of 7 (65 items)Prev1234567Next