ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

x
ภาพกิจกรรม 
ข่าวกิจกรรม 
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเรื่อง การสร้าง Template สำเร็จรูป ด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน 7/12/2566 10:32:55
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเรื่อง เทคนิคการพัฒนาสมรรถนะ และทักษะด้านดิจิทัล สู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 8/11/2566 14:09:22
ปฏิทินอบรม (CITCOMS TRAINING PROGRAM) ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2566-2567 16/10/2566 9:52:59
โครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 26/9/2566 18:30:54
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายด้านการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านความปลอดภัย 17/8/2566 14:44:45
ขอเชิญหน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วม การประกวดเว็บไซต์ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 " 5/6/2566 15:50:55
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ UniNet Talk 9/5/2566 13:45:30
ตารางฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 17/11/2565 15:57:43
ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "จัดรายงาน / รูปเล่ม อย่างไรให้ถูกใจอาจารย์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word" 15/9/2565 14:24:21
ประกาศการดำเนินการเปลี่ยนเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เสื่อมสภาพ 6/9/2565 16:05:52
Page 1 of 4 (37 items)Prev1234Next