ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

x
ภาพกิจกรรม 
ข่าวกิจกรรม 
ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "จัดรายงาน / รูปเล่ม อย่างไรให้ถูกใจอาจารย์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word" 15/9/2565 14:24:21
ประกาศการดำเนินการเปลี่ยนเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เสื่อมสภาพ 6/9/2565 16:05:52
CITCOMS งานฝึกอบรมสารสนเทศ ขอเชิญชวนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่สนใจ พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เข้าร่วมฝึกอบรม 2 หลักสูตร 1/9/2565 9:42:10
คู่มือการตั้งค่าช่องทางสำหรับการรับ Security Code สำหรับ Multifactor Authentication 27/7/2565 10:03:00
รายการซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องเพื่อให้บริการ 25/7/2565 16:26:01
วิธีการลบบัญชีผู้ใช้งาน MICROSOFT TEAMS 25/7/2565 15:57:34
แจ้งเตือน google ได้มีเปลี่ยนแปลงนโยบายพื้นที่เก็บข้อมูล จาก Unlimited เป็นแบบ Pooled Storage 21/6/2565 12:54:30
แนะนำบริการ ไอที สำหรับนิสิตใหม่ (Student IT Guide ) ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 14/6/2565 12:50:11
CITCOMS ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร ประจำปี 2565 เรื่อง "พื้นฐานการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วย Adobe Premiere CC" 18/5/2565 14:54:14
ขอเชิญนักวิชาการคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุมเครือข่ายนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 21/4/2565 11:26:54
Page 1 of 3 (29 items)Prev123Next