รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือ Microsoft Teams สำหรับอาจารย์ผู้สอน และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

 

UPDATE: คู่มือ Microsoft Teams สำหรับอาจารย์ผู้สอน และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา (ล่าสุด) 

#Microsoft Teams #คู่มือ Microsoft Teams #CITCOMS


รายละเอียด: https://citcoms.up.ac.th/trainingM.aspxติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    496   22/4/2564 9:46:55

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้