รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ช่วงสถานการณ์ COVID-19 (อัปเดต)

 
งานธุรการ : https://citcoms.up.ac.th/ContentRead.aspx?C=Contact_Adm

งานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ : https://citcoms.up.ac.th/ContentRead.aspx?C=Contact_net

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ : https://citcoms.up.ac.th/ContentRead.aspx?C=Contact_dev

งานฝึกอบรมสารสนเทศ : https://citcoms.up.ac.th/ContentRead.aspx?C=Contact_train

งานผลิตสื่อนวัตกรรม : https://citcoms.up.ac.th/ContentRead.aspx?C=Contact_lms

งานโสตทัศนูปกรณ์ : https://citcoms.up.ac.th/ContentRead.aspx?C=Contact_sav

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Page : https://www.facebook.com/citcoms.up
Line OA CITCOMS : https://page.line.me/172teenq
Website : https://citcoms.up.ac.thแท็กที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    107   28/5/2564 14:50:38

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้