รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

งานฝึกอบรมสารสนเทศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

 

         

          วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.-16.00 น. งานฝึกอบรมสารสนเทศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา


เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word เพื่องานวิชาการ งานวิจัย” วิทยากร นางสาวนิลุบล ปิงเมืองเหล็ก  บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมจำนวน 12 คน ณ ห้อง Smart Training Room ชั้น 4 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    219   13/6/2564 1:22:52

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้