รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

MICROSOFT TEAMS คือเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นสื่อกลางในการ การติดต่อสื่อสาร

 

Microsoft Teams คือเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นสื่อกลางในการ การติดต่อสื่อสาร การนัดหมาย  ประชุม VDO Conference ข่าวสาร การติดตามงานหรือโครงการต่างๆ ติดตั้งง่ายๆ เพียงแค่มี Account มหาวิทยาลัยพะเยา

ใช้ Account ของมหาวิทยาลัยในการใช้งาน  ตัวอย่าง 61225433@up.ac.th , บคุลากร ชื่อผู้ใช้@up.ac.th

คู่มือการใช้งานแท็กที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    750   7/1/2564 15:58:29
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
No data to display