รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์ CITCOMS แนะนำช่องทางการใข้งานระบบ LMS ผ่านแอปพลิเคชั่น บนมือถือ

 


          งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา แนะนำช่องทางการใข้งานระบบ LMS ผ่านแอปพลิเคชั่น บนมือถือ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการเข้าใข้งานเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ โควิด โดยนิสิตและอาจารย์สามารถเข้าใช้งานผ่านมือถือได้ตามคู่มือ ผ่าน www.lms.up.ac.th


MS ผ่านแอปพลิเคชั่น บนมือถือ เพื่อความสะดวก


แท็กที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    460   5/7/2564 14:32:22

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้