รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้อมูลจาก Google Drive มายัง OneDrive ด้วย บริการ Mover.io

 

Download PDF
การย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง OneDrive

การย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง One Drive สามารถใช้ Mover.io ผ่าน web browser ได้ฟรีและรวดเร็ว โดยไม่ต้องทำการติดตั้งแอพพลิเคชั่น

1. Login ที่ website Mover.io   https://mover.io2. เลือก Sign in with Microsoft ระบบจะพาท่านไปยังหน้า login ของ UP Office365 ให้ทำการกรอก user account ของมหาวิทยาลัยพะเยา : xxxxxxxx@up.ac.th3. หลังจากทำการ Sign in ระบบจะแจ้งเตือนขอ Permission เพื่อเข้าถึงข้อมูลให้คลิก Accept หลังจากนั้นจะเข้าสู่หน้าโปรแกรมการใช้งาน4. การเริ่มโอนย้ายไฟล์ คลิก Authorize New Connector ที่ Step 1 : Select Source เพื่อเลือกที่อยู่ต้นทางของข้อมูล5. เลื่อนลงด้านล่าง จะพบ “Google Drive (Single User)” ซึ่งเป็น Source ต้นทางที่ต้องการย้ายข้อมูลออก6. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างของชื่อแหล่งเก็บข้อมูล Google Drive ซึ่งสามารถเปลี่ยนชื่อได้ หลังจากกด Authorize ระบบจะไปยังหน้า Sing in with Google ให้ทำการกรอก Google account7. หลังจาก Sign in ระบบจะขอ Permision ที่จะ access เข้า Google account ของท่าน ให้กด Allow จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดใน Google Drive ต้นทาง8. คลิก Authorize New Connector ที่ Step 2 : Select destination เพื่อเลือกปลายทางที่จะย้ายข้อมูลไป กรณีนี้เราจะเลือกปลายทางไปยัง OneDrive for Business ของมหาวิทยาลัยพะเยา9. ระบบจะแสดงหน้าต่างของชื่อแหล่งเก็บข้อมูล OneDrive ซึ่งสามารถเปลี่ยนชื่อได้ หลังจากกด Authorize ระบบจะขึ้นหน้า login ของ UP Office365 ให้ทำการกรอก user account ของมหาวิทยาลัยพะเยา : xxxxxxxx@up.ac.th10. ระบบจะแจ้งเตือนขอ Permission เพื่อเข้าถึงข้อมูลใน OneDrive อีกครั้งให้คลิก Accept11. เมื่อทำการ login ทั้ง 2 step เรียบร้อย ระบบจะปลดล็อคปุ่ม Start Copy เมื่อตรวจสอบต้นทางและปลายทางเรียบร้อย สามารถคลิก Start Copy เพื่อเริ่มทำการโอนย้ายข้อมูล12. หลังจากคลิก Start Copy สามารถดูสถานะของการโอนย้ายข้อมูลได้ที่เมนู Migration Manager13. ถ้าระบบแสดงเมนู Migration Manager แล้ว สามารถปิดโปรแกรมได้โดยไม่ต้องเปิดหน้า website ทิ้งไว้ เมื่อโอนย้ายเรียบร้อยจะมีการส่งสถานะไปยัง email ปลายทาง ความเร็วของการโอนย้ายขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์


ติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    2873   16/7/2564 11:18:25
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
30 ก.ย. : 13:00 - 16:00 น. สร้างงานนำเสนอ Infographic Presentation ด้วย PowerPoint รายละเอียด สำหรับ : นิสิต

เปิดลงทะเบียน