รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้คำแนะนำ การใช้งานระบบตรวจสอบครุภัณฑ์

 


เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ทำการอบรมและให้คำแนะนำ ในการใช้งานระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ให้แก่ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้


โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดเก็บและตรวจสอบครุภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและสะดวกต่อการตรวจสอบ ครุภัณฑ์ภายในศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ โดยมีคุณปวิช ไชยบาล เป็นผู้นำเสนอและแนะนำวิธีการใช้งานระบบแท็กที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    121   10/9/2564 21:16:54

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้