รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564

 


          วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยนายวุฒิภัทร ศรีสมบูรณ์ หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ ดำเนินการนำเสนอผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 12 ระบบ ได้แก่


1) ระบบ UP Ticket เพื่อใช้งานด้าน การขออนุญาตเข้าในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงการเฝ้าระวังโรค COVID-19

2) ระบบ Digital Signature เพื่อใช้งานด้าน การออกใบรับรองลายเซ็นต์ดิจิทัลสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

3) ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ เพื่อใช้งานด้านการตรวจสอบครุภัณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน

4) ระบบ ยืม-คืน ครุภัณฑ์ เพื่อใช้งานด้าน การบริหารจัดการ การยืม-คืน ครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน

5) ระบบ สร้างคอร์สและเพิ่มผู้เข้าร่วมคอร์สของระบบ Moodle LMS+ เพื่อใช้งานด้าน การบริหารจัดการการสร้างคอร์สเรียนและสอบออนไลน์ บนระบบ LMS

6) ระบบ จองกำหนดการสอบออนไลน์ สำหรับระบบ UP LMS+ เพื่อใช้งานด้าน การสอบออนไลน์ บนระบบ UP LMS

7) ระบบ Drug List รพ.มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้งานด้าน การให้ข้อมูลรายละเอียดของเวชภัณฑ์ยาต่างๆ ที่ให้กับผู้ป่วย

8) ระบบ SmartGate เพื่อใช้งานด้านการตรวจสอบการเข้าออกพื้นที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามประตูทางเข้าต่างๆ

9) ระบบ UP Account – Create by REG & HR เพื่อใช้งานในด้านการสร้าง Account ของมหาวิทยาลัย โดยผ่านทางระบบทะเบียนนิสิต และระบบบุคลากรของมหาวิทยาลัย

10) ระบบรายงานนักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อใช้งานด้านการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทาน

11) ระบบรายงานสถิติความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อใช้งานด้านการเผยแพร่ข้อมูล จำนวนความร่วมมือทางวิชาการของแต่ละคณะ

12) ระบบซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยการประยุกต์ใช้ Object Detection เพื่อใช้งานด้านการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร


          หลังจากการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ นายนันทวัฒน์ เมืองช้าง ได้นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ และเทคนิคในการเพิ่ม Backlinks เพื่อการจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัด หลังการนำเสนอผลการดำเนินงานได้มีการบรรยายพิเศษเรื่องการ Debug และ Monitoring ASP.NET Application โดยนายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย ASP.NET ให้มีการทำงานที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาของแอปพลิเคชันแท็กที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    83   27/9/2564 10:43:11

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้