รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

งานฝึกอบรมสารสนเทศได้รับเชิญเป็นวิทยากร การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นด้วย Power BI

 


          ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานฝึกอบรมสารสนเทศได้รับเชิญเป็นวิทยากร (นายธิตินนท์ มณีธรรม หัวหน้างานฝึกอบรมสารสนเทศ) เรื่อง “การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นด้วย Power BI “ ผ่านสื่อออนไลน์ในระบบ Zoom ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ภายใต้โครงการ "ต้นแบบการพัฒนาระบบเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามบริบทภาคเหนือ" จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 54 คน


หัวข้อการอบรม

          - Overviews

          - Download & Install

          - Component of Power BI Desktop

          - 3 Step to use ‘Power BI’

                   - Prepare Data

                   - Visualization

                   - Public

          - Power BI Service
ติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    79   4/11/2564 10:29:35

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้