รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนนิสิตและบุคลากรประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

 เชิญชวนนิสิตและบุคลากรประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา (CITCOMS)

 

 https://forms.office.com/r/xeu3UT90qm


ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1แท็กที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    50   15/11/2564 13:45:22

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้