รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

งานฝึกอบรมสารสนเทศ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุม และสาธิตการใช้งาน Power BI ให้กับสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา

 

วันที่ 7 มกราคม 2565 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานฝึกอบรมสารสนเทศ (นายธิตินนท์ มณีธรรม หัวหน้างานฝึกอบรมสารสนเทศ) เข้าร่วมประชุม และสาธิตการใช้งาน Power BI ให้กับสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมรับฟัง

Power BI คือโปรแกรมและบริการคลาวด์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลทางธุรกิจและนำเสนออกมาในรูปแบบ Interactive ทั้งแบบตาราง กราฟ ชาร์ท แผนที่ และรูปร่างต่างๆ โดยสามารถแชร์รายงานให้พนักงานในองค์กรและบุคคลในสาธารณะ ตลอดจน embed ไว้บนเว็บสาธารณะได้
หัวข้อสาธิตการใช้งาน Power BI
- เทคนิคการใช้งาน Power BI เชื่อมต่อและการจัดการข้อมูล
- การสร้างสูตรคำนวณและหาค่าต่างๆ ด้วยภาษา DAX ที่จำเป็น
- เทคนิคการสร้าง ปรับแต่ง และเผยแพร่ Data Visualization เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์


แท็กที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    28   9/1/2565 12:24:11

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้