รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยผลิตสื่อดิจิทัล งานผลิตสื่อนวัตกรรม ให้บริการผลิตบทเรียนe-Learning

 


หน่วยผลิตสื่อดิจิทัล งานผลิตสื่อนวัตกรรม ให้บริการผลิตบทเรียนe-Learning ให้กับคณะนิติศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 ที่ผ่าน ณ ห้องสตูดิโองานผลิตสื่อนวัตกรรม ศุนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสารแท็กที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    187   3/2/2565 9:25:08
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
27 ก.ค. : 08:00 - 16:00 น. การใช้งาน Microsoft Power Apps รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน

28 มิ.ย. : 09:00 - 12:00 น. การจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ ด้วย MS Teams Webinar รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน