รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

CITCOMS ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร ประจำปี 2565

 
CITCOMS ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร ประจำปี 2565 เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานด้านไอที (upskill) "ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน" 

ติดต่อ งานฝึกอบรมสารสนเทศ โทร 2293 อีเมล citcoms.train@up.ac.th

----------------------------------


ลงทะเบียนที่นี่

ติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    463   9/2/2565 14:56:01
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
27 ก.ค. : 08:00 - 16:00 น. การใช้งาน Microsoft Power Apps รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน

28 มิ.ย. : 09:00 - 12:00 น. การจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ ด้วย MS Teams Webinar รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน