รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

CITCOMS ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการการพัฒนาเว็บไซต์ ให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย เกณฑ์ตัวชี้วัดเว็บโอเมทริกซ์

 


          ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการการพัฒนาเว็บไซต์ ให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย เกณฑ์ตัวชี้วัดเว็บโอเมทริกซ์  และเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาการประกวดเว็บไซต์ต่อไป  จัดอบรม ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

         

          โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ดร.ณฐนันท์ กาญจนคูหา  Project manager of “Ranking Web of Universities by Webometrics”  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         

          ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร : 054 466666 ext 2293 อีเมล : citcoms.train@up.ac.th


ลงทะเบียนได้ที่ https://training.up.ac.th/author/opencourse/

ติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    252   3/3/2565 15:39:25
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
27 ก.ค. : 08:00 - 16:00 น. การใช้งาน Microsoft Power Apps รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน

28 มิ.ย. : 09:00 - 12:00 น. การจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ ด้วย MS Teams Webinar รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน