รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

CITCOMS จัดอบรม หัวข้อ “Microsoft Innovative Educator 2022"

 

          วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. CITCOMS จัดอบรม หัวข้อ “Microsoft Innovative Educator 2022" ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

         ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในการเปิดการอบรม และนายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวรายงาน

          โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานการ และ Update ความสามารถของ Microsoft เพื่อใช้สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปสู่ยุค Next Normal
          มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 99 ท่าน โดยได้ความร่วมมือจากบริษัท ลานนาคอม จำกัด มอบหมายคุณดำรงศักดิ์ สัตบุตร Solutions Specialist ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์


แท็กที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    148   11/4/2565 9:34:31
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
27 ก.ค. : 08:00 - 16:00 น. การใช้งาน Microsoft Power Apps รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน

28 มิ.ย. : 09:00 - 12:00 น. การจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ ด้วย MS Teams Webinar รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน