รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญรับชมเสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE “Digital University: enabling the smart society”

 
ห้ามพลาดกับการเสวนาแบบเอ็กซ์คลูซีฟ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลายแวดวง มาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถึงทิศทางและแนวทางการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ไม่ว่าคุณจะอยู่แวดวงไหน การศึกษา อุตสาหกรรมหรือภาคนโยบาย ดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

รับชมได้ทุกวันพุธเว้นพุธ
เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
ทางเฟสบุคเพจ มหาวิทยาลัยดิจิทัล
เริ่มครั้งแรก วันที่ 20 เมษายนนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://du-knit.org/
-------------------------------
#มหาวิทยาลัยดิจิทัล #DigitalUniversity
ติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    222   20/4/2565 10:43:34
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
27 ก.ค. : 08:00 - 16:00 น. การใช้งาน Microsoft Power Apps รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน

28 มิ.ย. : 09:00 - 12:00 น. การจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ ด้วย MS Teams Webinar รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน