รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักวิชาการคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุมเครือข่ายนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กร จำเป็นต้องเรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลใหม่ๆ เพื่อให้องค์กรพร้อมที่จะปรับให้ทันยุค Digital Transformation ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กำหนดให้มีการประชุมเครือข่ายนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในวันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams Meetings 

ขอเชิญบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์หรือผู้ที่ได้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://citcoms.up.ac.th/opencoures หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานฝึกอบรมสารสนเทศ โทรศัพท์ภายใน 2293ติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    406   21/4/2565 11:26:54

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
No data to display