รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

CITCOMS ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร ประจำปี 2565 เรื่อง "พื้นฐานการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วย Adobe Premiere CC"

 


แท็กที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    94   18/5/2565 14:54:14
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
27 ก.ค. : 08:00 - 16:00 น. การใช้งาน Microsoft Power Apps รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน

28 มิ.ย. : 09:00 - 12:00 น. การจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ ด้วย MS Teams Webinar รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน