รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

CITCOMS จัดอบรม หัวข้อ "พื้นฐานการใช้งานซอฟต์แวร์ Wondershare PDFelement 8 Pro"

 
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-11.00 น. CITCOMS จัดอบรม หัวข้อ “พื้นฐานการใช้งานซอฟต์แวร์ Wondershare PDFelement 8 Pro" ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Wondershare PDFelement 8 Pro
มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 97 ท่าน วิทยากรคุณภาสกร จำปากุล (เซน) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ของบริษัท แอปวันโอโอนาย ดิสทริบิวชั่น จำกัด ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    64   13/6/2565 8:44:22
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
27 ก.ค. : 08:00 - 16:00 น. การใช้งาน Microsoft Power Apps รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน

28 มิ.ย. : 09:00 - 12:00 น. การจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ ด้วย MS Teams Webinar รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน