รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

CITCOMS จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ ด้วย MS Teams Webinar”

 
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น. CITCOMS จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ ด้วย MS Teams Webinar” ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับความสามารถของ Microsoft Teams Webinar มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 84 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากคุณธิตินนท์ มณีธรรม หัวหน้างานฝึกอบรมสารสนเทศ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์


แท็กที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    80   28/6/2565 15:51:48
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
No data to display