รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

CITCOMS จัดอบรมพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วย WordPress

 

           วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. โดยนายธิตินนท์ มณีธรรม ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้างานฝึกอบรมสารสนเทศ และนายนันวัฒน์ เมืองช้าง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรหลักสูตร “การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน ด้วย WordPress"  


             ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันการจะมีเว็บไซต์นั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ไม่ต้องรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ในการสร้างโปรแกรมขึ้นมา Wordpress เครื่องมือในการบริหารจัดการเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างบล็อก (Bolg) หรือ เว็บไซต์ (Web) สามารถใช้งานได้ฟรีถูกจัดอยู่ในประเภท CMS (Contents Management System) ซึ่งหมายถึง โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีไว้สำหรับสร้างและบริหารจัดการเนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซต์ ปัจจุบันนี้ Wordpress ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนมีผู้ใช้งานมาก เพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่อง Programing มีรูแบบที่สวยงามและสามารถนำมาประยุกต์สร้างเว็บไซต์ส่วนตัว เว็บร้านค้า หรือเว็บองค์กร

             วัตถุประสงค์

  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจการพัฒนา Web, Blog ด้วย WordPress
  • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการนำ Web Blog หรือเว็บบทความ ไปประยุกต์สร้างเว็บได้
  • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เว็บไซต์ที่ตรงตามมาตรฐาน ของ google search engine ตามเทคนิคการทำ SEO On Page


    วิทยากร
  • นายธิตินนท์ มณีธรรม ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   (ภาคทฤษฎี)
  • นายนันทวัฒน์ เมืองช้าง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  (ภาคปฎิบัติ) 


มีบุคลากรผู้สนใจลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 52 คน  ผ่านโปรแกรม Microsoft Teamsท่านสามารถรับชม VDO ย้อนหลังการอบรม ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

รับชมย้อนหลัง   https://web.microsoftstream.com/video/7ccacbd2-32aa-4ccc-a1fa-bd9acd1d7704

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เท่านั้น Sign in ด้วย Account email@up.ac.th


ติดต่อเรา

เว็บไซต์ : https://training.up.ac.th

อีเมล : citcoms.train@up.ac.th

fb : https://m.me/citcoms.up  ติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    107   25/7/2565 10:26:34
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
No data to display