รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วิธีการลบบัญชีผู้ใช้งาน MICROSOFT TEAMS

 

วิธีการลบบัญชีผู้ใช้งาน  MICROSOFT TEAMS

วิธีการลบบัญชีผู้ใช้งาน  MICROSOFT TEAMSติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    160   25/7/2565 15:57:34
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
30 ก.ย. : 13:00 - 16:00 น. สร้างงานนำเสนอ Infographic Presentation ด้วย PowerPoint รายละเอียด สำหรับ : นิสิต

เปิดลงทะเบียน