รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

CITCOMS จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้งาน Microsoft Power Apps”

 
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00-16.00 น. CITCOMS จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้งาน Microsoft Power Apps” ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ในการดำเนินโครงการได้รับเกียรติ จากรองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัย พะเยา เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ เกี่ยวกับความสามารถของ Power Apps และ เพื่อสร้าง App สำหรับ ค้นหาข้อมูล แก้ไข ลบข้อมูล พร้อม เก็บข้อมูลใน SharePoint, Excel ได้ มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 91 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก คุณชวพงศธร ไวสาริกรรม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านเทคโนโลยี ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ


แท็กที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    72   27/7/2565 15:35:10
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
No data to display