รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

CITCOMS มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI"

 
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. CITCOMS จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI”สำหรับกลุ่มผู้อำนวยการ (Management) โดยมีวัตถุประสงค์
  1. ให้ผู้บริหารระดับกลางมีความรู้ความเข้าใจ สร้าง Data Model การเชื่อมโยง (relationship) แต่ละชุดข้อมูล เข้าด้วยกัน และนำไปสร้างงาน Data Visualization Dashboard ได้
โดยมี นายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    35   22/8/2565 15:14:24
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
30 ก.ย. : 13:00 - 16:00 น. สร้างงานนำเสนอ Infographic Presentation ด้วย PowerPoint รายละเอียด สำหรับ : นิสิต

เปิดลงทะเบียน