รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

CITCOMS งานฝึกอบรมสารสนเทศ ขอเชิญชวนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่สนใจ พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เข้าร่วมฝึกอบรม 2 หลักสูตร

 


แท็กที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    74   1/9/2565 9:42:10
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
30 ก.ย. : 13:00 - 16:00 น. สร้างงานนำเสนอ Infographic Presentation ด้วย PowerPoint รายละเอียด สำหรับ : นิสิต

เปิดลงทะเบียน