รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

CITCOMS งานฝึกอบรมสารสนเทศ ขอเชิญชวนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่สนใจ พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เข้าร่วมฝึกอบรม 2 หลักสูตร

 


แท็กที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    453   1/9/2565 9:42:10

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
14 ธ.ค. : 08:30 - 16:30 น. การสร้าง Template สำเร็จรูปด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

ปิดลงทะเบียน

27 ธ.ค. : 08:30 - 16:30 น. การสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

ปิดลงทะเบียน