รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการดำเนินการเปลี่ยนเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เสื่อมสภาพ

 


วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะเข้าดำเนินการเปลี่ยนเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เสื่อมสภาพ สำหรับอุปกรณ์บริการระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

ในสถานที่และเวลาดังนี้

         

          - ศรีตรัง 3 เวลา 10.00 - 10.30

          - ศรีตรัง 4 เวลา 10.30 - 11.00

          - หอพักแพทย์ เวลา 11.30 - 12.00 ขออภัยในความไม่สะดวกแท็กที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    423   6/9/2565 16:05:52

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
29 ก.พ. : 09:00 - 12:00 น. การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พ.ศ. 2562 รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน

28 ก.พ. : 09:00 - 12:00 น. การปรับตัวใช้เครื่องมือ นวัตกรรม Artificial intelligence (AI) เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน