รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการดำเนินการเปลี่ยนเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เสื่อมสภาพ

 


วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะเข้าดำเนินการเปลี่ยนเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เสื่อมสภาพ สำหรับอุปกรณ์บริการระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

ในสถานที่และเวลาดังนี้

         

          - ศรีตรัง 3 เวลา 10.00 - 10.30

          - ศรีตรัง 4 เวลา 10.30 - 11.00

          - หอพักแพทย์ เวลา 11.30 - 12.00 ขออภัยในความไม่สะดวกแท็กที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    21   6/9/2565 16:05:52
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
30 ก.ย. : 13:00 - 16:00 น. สร้างงานนำเสนอ Infographic Presentation ด้วย PowerPoint รายละเอียด สำหรับ : นิสิต

เปิดลงทะเบียน