รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการดำเนินการเปลี่ยนเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เสื่อมสภาพ

 


วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะเข้าดำเนินการเปลี่ยนเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เสื่อมสภาพ สำหรับอุปกรณ์บริการระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

ในสถานที่และเวลาดังนี้

         

          - ศรีตรัง 3 เวลา 10.00 - 10.30

          - ศรีตรัง 4 เวลา 10.30 - 11.00

          - หอพักแพทย์ เวลา 11.30 - 12.00 ขออภัยในความไม่สะดวกแท็กที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    325   6/9/2565 16:05:52

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
14 ธ.ค. : 08:30 - 16:30 น. การสร้าง Template สำเร็จรูปด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

ปิดลงทะเบียน

27 ธ.ค. : 08:30 - 16:30 น. การสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

ปิดลงทะเบียน