รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

งานฝึกอบรมสารสนเทศ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดอบรม เรื่อง Vue JS UI Frameworks For App

 

วันที่ 22 กันยายน 2565 งานฝึกอบรมศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร ครั้งที่ 9/2565 เรื่อง "Vue JS UI Frameworks For App"  Vue.JS เป็น JS Library ที่รวมเอาข้อดีของ Angular กับ React มารวมกัน สามารถใช้ Vue ทำ UI ต่างๆ ในหน้าเว็บไซต์ และ Vue ยังมีการประมวลผลที่รวดเร็ว Vue.JS เป็น Javascript Framework ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ง่ายด้วยภาษาที่ใช้คือ HTML, CSS, และ Javascript หลักสูตรนี้จะเป็นการเพิ่ม Vuetify  เพื่อใช้ในการจัดการแต่งหน้าเว็บ User Interface (UI) ให้สวยงามดูดีขึ้น  โดยมี นายสุทธิพงศ์ นวลมะ ตำแหน่ง Fullstack Developer เป็นวิทยากรในการอบรมโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจการพัฒนาด้วย Vue JS และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ได้ โดยมีนักวิชาการคอมพิวเตอร์เข้าร่วม 28 คน ณ ห้อง Smart Training Room ชั้น 4 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
ติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    341   23/9/2565 12:11:10

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
No data to display