รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 


ตารางปฏิทินฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานฝึกอบรมสารสนเทศศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ

ชื่อหลักสูตร / สัมมนา

กลุ่มเป้าหมาย

รับลงทะเบียน

วุฒิบัตร

จำนวนวัน

เดือน

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI

หัวหน้างาน

พฤศจิกายน

มีวุฒิบัตร

1 วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Digital literacy plus for Management รุ่น 2

หัวหน้างาน

พฤศจิกายน

มีวุฒิบัตร

1 วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ทักษะดิจิทัล (Digital Literacy)

บุคลากร

ธันวาคม

มีวุฒิบัตร

1 วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

เข้าใจและตระหนักกฏหมาย ดิจิทัล

บุคลากร

มกราคม

มีวุฒิบัตร

1 วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness)

บุคลากร

กุมภาพันธ์

มีวุฒิบัตร

1 วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

การสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ระดับผู้บริหาร

ผู้บริหาร

กุมภาพันธ์

มีวุฒิบัตร

1 วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Canva เพื่อการออกแบบและประชาสัมพันธ์

บุคลากร

กุมภาพันธ์

มีวุฒิบัตร

1 วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

ออกแบบงาน Graphic ด้วย Microsoft designer

บุคลากรสายสนับสนุน

มีนาคม

มีวุฒิบัตร

1 วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

การตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ Smartphone Video Production

บุคลากร

เมษายน

มีวุฒิบัตร

1 วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

การสร้างสื่อ Infographic Presentation ด้วย PowerPoint

บุคลากร

มิถุนายน

มีวุฒิบัตร

1 วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

E-learning ครบวงจร ด้วย Canva

บุคลากรสายวิชาการ

มิถุนายน

มีวุฒิบัตร

1 วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

พัฒนาเว็บด้วย Vue.js

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กรกฏาคม

มีวุฒิบัตร

1 วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย WordPress

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สิงหาคม

มีวุฒิบัตร

1 วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

สัมมนาเครือข่ายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สิงหาคม

มีวุฒิบัตร

2 วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดรับลงทะเบียน 

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการเปิดลงทะเบียนและวันจัดอบรมได้ที่ งานฝึกอบรมสารสนเทศ โทร 054 466 666 ต่อ 2293(สำนักงาน) อีเมล์ citcoms.train@up.ac.th


ตารางปฏิทินฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิตเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานฝึกอบรมสารสนเทศศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ

ชื่อหลักสูตร / สัมมนา

กลุ่มเป้าหมาย

จำนวนรับ

รับลงทะเบียน

วุฒิบัตร

จำนวนวัน

เดือน

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1

หลักสูตรการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro และเผยแพร่สื่อวิดีโอในรูปแบบออนไลน์

นิสิต

60 คน

30/รอบ

1 มีนาคม 66

มีวุฒิบัตร

ทรานสคลิปกิจกรรม

1 วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

หลักสูตรการสร้าง Infographic Media & Presentation ด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ

นิสิต

30 คน

1 เมษายน 66

มีวุฒิบัตร

ทรานสคลิปกิจกรรม

1 วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

สร้าง Dashboard Business Intelligence ด้วย Excel

นิสิต

30 คน

1 พฤษภาคม 66

มีวุฒิบัตร

ทรานสคลิปกิจกรรม

1 วั

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

หลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Excel

นิสิต

60 คน

30/รอบ

1 มิถุนายน 66

มีวุฒิบัตร

ทรานสคลิปกิจกรรม

1 วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

หลักสูตรการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Microsoft Form Online เพื่อช่วยงานวิจัย

นิสิต

60 คน

30/รอบ

1 กรกฎาคม 66

มีวุฒิบัตร

ทรานสคลิปกิจกรรม

1 วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

หลักสูตรการประยุกต์ใช้งาน Microsoft Word

นิสิต

60 คน

30/รอบ

1 กรกฏาคม 66

มีวุฒิบัตร

ทรานสคลิปกิจกรรม

1 วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

หลักสูตรการประยุกต์ใช้งาน Microsoft PowerPoint สำหรับการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

นิสิต

60 คน

30/รอบ

1 สิงหาคม 66

มีวุฒิบัตร

ทรานสคลิปกิจกรรม

1 วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการเปิดลงทะเบียนและวันจัดอบรมได้ที่ งานฝึกอบรมสารสนเทศ โทร 054 466 666 ต่อ 2293(สำนักงาน) อีเมล์ citcoms.train@up.ac.thแท็กที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    1549   17/11/2565 15:57:43

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
14 ธ.ค. : 08:30 - 16:30 น. การสร้าง Template สำเร็จรูปด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

ปิดลงทะเบียน

27 ธ.ค. : 08:30 - 16:30 น. การสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

ปิดลงทะเบียน