รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ UniNet Talk

 


          ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสํานักงาน บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.) ได้กําหนดการจัดกิจกรรมรายการเสวนาเพื่อให้ความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ UniNet Talk ทุกวันศุกร์ เวลา 14.00 - 14.30 น. ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 โดยเริ่มเสวนาครั้งที่ 1


          ในวันศุกร์ที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ถ่ายทอดสดในเพจเฟซบุ๊ก UniNet Thailand โดยศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เกียรติมา เป็นผู้ร่วมเสวนา รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1 เพื่อให้บุคลากรที่เป็นสมาชิกในเครือข่าย ทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปได้รับความรู้ และเข้าใจเทคโนโลยีจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ


         ในการนี้สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จึงขอความร่วมมือ ดังนี้


                 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เสวนาเพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ “UniNet Talk” มีการจัดทุกวันศุกร์ เวลา 14.00 - 14.30 น. ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยทราบ


                 2. ผู้ที่สนใจสามารถสแกนคิวอาร์โค้ตเข้ารับชม การเสวนาเพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ UniNet Talk รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 2    คลิ๊กที่ลิงค์  https://thairen.zoom.us/j/65572683676  หรือติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/UniNet.Thailand/ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ UniNet Talk ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ UniNet Talk ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ UniNet Talkติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    235   9/5/2566 13:45:30

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
No data to display