รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญหน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วม การประกวดเว็บไซต์ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 "

 

ขอเชิญหน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วม การประกวดเว็บไซต์ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 "UP WEB Competition 2023 : World" University Rankings
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 21 สิงหาคม 2566

ประกาศผลวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายเลขภายใน 2345

ลิงค์สมัครลงทะเบียนเข้าร่วม https://forms.office.com/r/ELqwxm4By8


การประกวดเว็บไซต์ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    171   5/6/2566 15:50:55

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
14 ธ.ค. : 08:30 - 16:30 น. การสร้าง Template สำเร็จรูปด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

ปิดลงทะเบียน

27 ธ.ค. : 08:30 - 16:30 น. การสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

ปิดลงทะเบียน