รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายด้านการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านความปลอดภัย

 ติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    130   17/8/2566 14:44:45

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
14 ธ.ค. : 08:30 - 16:30 น. การสร้าง Template สำเร็จรูปด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

ปิดลงทะเบียน

27 ธ.ค. : 08:30 - 16:30 น. การสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

ปิดลงทะเบียน