รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินอบรม (CITCOMS TRAINING PROGRAM) ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2566-2567

 

คอร์สสำหรับบุคลากร
ลงทะเบียนสำหรับบุคลากร


คอร์สสำหรับนิสิต


ลงทะเบียนสำหรับนิสิตแท็กที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    1329   16/10/2566 9:52:59

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
14 ธ.ค. : 08:30 - 16:30 น. การสร้าง Template สำเร็จรูปด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

ปิดลงทะเบียน

27 ธ.ค. : 08:30 - 16:30 น. การสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

ปิดลงทะเบียน