รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2567 (UP Digital Skills Training 2024) สำหรับ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ชื่อหลักสูตร

เดือน

 1. การปรับตัวใช้เครื่องมือ  นวัตกรรม Artificial intelligence (AI) เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า
 2. การดำเนินการให้สอดคล้องกับ ... คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) .. 2562
กุมภาพันธ์  
 1. Design as Pro by Canva
 2. Smart computer and devices
มีนาคม 
 1. Data Analytics Dashboard using Microsoft Power BI Tools สำหรับงานบริหารองค์กร
 2. Power APP
เมษายน 
 1. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา ปี 2567
 2. การดำเนินการให้สอดคล้องกับ ... คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) .. 2562
พฤษภาคม 
 1. Working Smart ด้วย Microsoft Office 365  สำหรับคนทำงานยุคใหม่
 2. Digital Resources: Interactive Content & Graphic
มิถุนายน 
 1. การสร้าง e-book ให้มีปฏิสัมพันธ์ ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียน
 2. Digital for New Students
 3. ก้าวสู่ System Admin กับ Windows Server 2022
กรกฎาคม 
 1. Digital Transformation
 2. Web Application and Web API Development สำหรับนักพัฒนาโปรแกรม
 3. สัมมนาเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์
สิงหาคม 

 
ติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    1665   16/10/2566 9:52:59

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
29 ก.พ. : 09:00 - 12:00 น. การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พ.ศ. 2562 รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน

28 ก.พ. : 09:00 - 12:00 น. การปรับตัวใช้เครื่องมือ นวัตกรรม Artificial intelligence (AI) เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน