รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2566 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานฝึกอบรมสารสนเทศได้ดำเนินการจัดโครงการยกระดับสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

 

วันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2566 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานฝึกอบรมสารสนเทศได้ดำเนินการจัดโครงการยกระดับสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตร “Canva เพื่อการออกแบบและประชาสัมพันธ์” ได้รับเกียรติจากคุณ คุณธนาภา เนติวิวัฒน์ ผู้ความรู้ความสามารถการใช้งานโปรแกรม Canva มาเป็นวิทยากรในการจัดอบรมครั้งนี้ ณ ณ. ห้อง ICT 1104/1 ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา

โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการใช้งาน Canva
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์จาก Canva ได้
โดยมีนิสิตที่เข้าร่วมอบรมจำนวน 45 คน ประกอบด้วยนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์

ห้วข้อการอบรม
ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบ
- พื้นฐานองค์ประกอบการออกแบบ
- ความรู้เบื้องต้น ไฟล์ประเภทต่างๆ การนำไปใช้งานพิมพ์ งานออนไลน์
- ความรู้เกี่ยวกับ Infographic
- เทคนิคการออกแบบสื่อในยุค Digital Content
เข้าใจหลักการทำงานของ Canva Program และเครื่องมือต่าง ๆ
- การตกแต่งกราฟฟิก กรอบรูป และรูปทรง
- การตกแต่งกราฟฟิกแบบการไล่เฉดสี และเส้นต่างๆ
- ออกแบบโปสเตอร์
การนำเสนอด้วย Infographic และการนำเสนอด้วยภาพ
- ออกแบบภาพ Infographic
- สร้างงานนำเสนอ Template Power Point
- ปกรายงาน และรายงานประจำปีสวยๆ
แนะนำเทคนิคการออกแบบสร้างสรรค์สื่อ Infographic ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ


ติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    117   18/12/2566 10:17:59

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
29 ก.พ. : 09:00 - 12:00 น. การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พ.ศ. 2562 รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน

28 ก.พ. : 09:00 - 12:00 น. การปรับตัวใช้เครื่องมือ นวัตกรรม Artificial intelligence (AI) เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน