รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานฝึกอบรมสารสนเทศได้รับเชิญเป็นวิทยากร (นางสาวนิลุบล ปิงเมืองเหล็ก) ให้กับนิสิต สาขาวิชาการยภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ภายใต้โครงการ 21st Century skills for physical therapy students

 
วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานฝึกอบรมสารสนเทศได้รับเชิญเป็นวิทยากร (นางสาวนิลุบล ปิงเมืองเหล็ก) ให้กับนิสิต สาขาวิชาการยภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ภายใต้โครงการ 21st Century skills for physical therapy students หัวข้อ การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Microsoft Form Online เพื่อช่วยเก็บข้อมูลในงานด้านสุขภาพ โดยมีนิสิตเข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน


แท็กที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    48   12/2/2567 14:10:49

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
29 ก.พ. : 09:00 - 12:00 น. การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พ.ศ. 2562 รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน

28 ก.พ. : 09:00 - 12:00 น. การปรับตัวใช้เครื่องมือ นวัตกรรม Artificial intelligence (AI) เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน